Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển bài 2 tìm một số ví dụ về từ nhiều nghĩa

LUYỆN TẬP: TỪ NHIỀU NGHĨA

NHẬN XÉT

Bài  tập 1: Lời giải: tai - nghĩa a răng — nghĩa b mũi — nghĩa c

Bài tập 2

-   răng của chiếc cào không dùng để nhai như răng người và động vật.

-    Mũi của chiếc thuyền không dùng để ngửi được.

-    Tai của cái ấm không dùng để nghe được.

Những nghĩa này hình thành trên cơ sở nghĩa gốc của các từ răng, mũi,tai gọi đây là nghĩa chuyển.

Bài tập 3

Nghĩa của từ răng ở bài tập 1 và bài tập 2 giông nhau ở chỗ: đều chỉ vật sắc, sắp đều nhau thành hàng.

-     Nghĩa cùa từ mũi ở bài tập 1 và bài tập 2 giống nhau ở chỗ cùng chỉ bộ có đầu nhọn nhô ra phía trước.

Nghĩa của từ tai ở bài tập 1 và bài tập 2 giống nhau ở chỗ: cùng chỉ bộ mọc ở hai bên chìa ra như cái tai.

GHI NHỚ

Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Lời giải

Nghĩa gốc                                                                      Nghĩa chuyển

Mắt trong Đôi mắt của bé mở to

Chân trong Bé chân đau

Đầu trong Khi viết, em đừng

nghẹo đầu

 Mắt trong Quả na mở mắt

Chân trong Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

Đầu trong Nước suối đầu nguồn rất trong

   Bài tập 2

-    Lưỡi: lười liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu…

-    Miệng: miệng chén, miệng hũ, miệng bình, miệng hố, miệng núi lửa...

+ Cổ: cổ chai, cô lọ, cổ bình, cố áo, cỏ tay...

+ tay :tay áo, tay ghế, tay quay, tay tre, một tay bỏng bàn.

 + Lưng: lưng ghế, lưng đổi, lưng núi, lưng trời, lưng đê...