Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập trang 20 SGK Toán lớp 3 - Loigiaihay Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 sgk Toán 3 - loigiaihay Giải bài 1,2,3 trang 19,20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 và Luyện tập

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?