Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 sgk toán 2 - loigiaihay Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2 - loigiaihay Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 2 - loigiaihay

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống; Bài 4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng