Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

”Tỏ lòng' khắc họa vẻ đẹp của người anh hùng có sức mạnh, lí tưởng, nhân cách cao cả cùng khí thế hào hùng của thời đại. Anh/chị hãy làm rõ ý kiến trên qua bài thơ Tỏ lòng của nhà thơ Phạm Ngũ Lão.

”Tỏ lòng' khắc họa vẻ đẹp của người anh hùng có sức mạnh, lí tưởng, nhân cách cao cả cùng khí thế hào hùng của thời đại

Anh/chị hãy làm rõ ý kiến trên qua bài thơ Tỏ lòng của nhà thơ Phạm Ngũ Lão.

1. Xác định thể loại bài viết: phân tích - chứng minh.

2. Nội dung: vẻ đẹp của người anh hùng trong bài thơ "Tỏ lòng". Anh/chị cần phân tích rõ vẻ đẹp ấy qua các hình ảnh:

- Tầm vóc, tư thế, hành động, lớn lao, kì vĩ.

- Chí công lập công danh trong sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Cái tâm mang giá trị nhân cách, nỗi "thẹn" tôn lên vẻ đẹp con người.

- Khí thế hào hùng mang tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Từ phân tích làm sáng tỏ được nhận xét; đó là vẻ đẹp của người anh hùng có sức mạnh, có lí tưởng, nhân cách cao cả cùng khí thể hào hùng của thời đại.

3. HS biết lấy thêm dẫn chứng từ một số tác phẩm cùng thòi để làm nổi bật nội dung trên. Đồng thòi chú ý cách diễn đạt qua câu, chữ.