Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit - Loigiaihay Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Luyện tập về tính chất hóa học của oxit và axit (Tiết 2) - ViettelStudy hóa 9 bài 5 trang 21, tính chất hóa học của bazo, hóa 9 bài 7

Sơ đồ thể hiện tính chất chung của oxit

Có những oxit sau

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

Khí CO được dùng làm

Cần phải điều chế một lượng muối đồng

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học