Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vấn đề được giải thích ở đây là: Lòng nhân đạo

- Vấn đề được giải thích ở đây là: Lòng nhân đạo

- Phương pháp giải thích.

+ Nêu định nghĩa

Lòng nhân đạo tức là lòn biết thương người

+ Đặt câu hỏi

Thế nào là biết thương người ? Và thế nào là lòng nhân đạo?

+ Kể những biểu hiện:

+ Ông lão hành khất.

+ Đứa bé nhặt lừng mẩu bánh.

+ Mọi người xót thương.

+ Đối chiếu lập luận hăng cách đưa ra câu nói của Thánh Găng - đi.