Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tình hình phòng chống HIV/AIDS là vấn đề nan giải của địa phương cũng như cả quốc gia và thế giới nói chung, nhưng địa phương tôi đang cố gắng nỗ lực để tiêu diệt căn bệnh này

Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương mình.

Dàn bài gợi ý:

a. Mở bài:

Giới thiệu về vấn đề tệ nạn xã hội HIV/AIDS ở địa phương.

b. Thân bài:

-  Trong những năm gần đây địa phương tôi không ngừng đưa ra các biện pháp để phòng chống HIV/AIDS:

+ Mở các lớp học tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS, nêu lên tác hại to lớn mà HIV/AIDS gây ra.

+ Vận động nhân dân không được xa lánh với người bệnh.

+ Tuyên truyền về nề nếp sống văn hoá lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật + Tổ chức các hội thi...

-  Tuy nhiên H cũng rất khó đẩy lùi ở địa phương. Nguyên nhân:

+ Do một thanh thiếu niên đua đòi, ăn chơi.

+ Hiệu quả của việc tuyên truyền chưa mang lại kết quả như mong đợi.

+ Sự nhập cư từ nơi này sang nơi khác nên có khi người đến đem theo HIV/AIDS vào địa phương.

+ Do sự bất cẩn khi không có phương pháp đúng đắn phòng tránh HIV/AIDS

-   Khẳng định chỉ có con đường phòng chống HIV/AIDS, đẩy lùi ra khỏi cuộc sống mới làm cho cuộc sông tốt đẹp hơn. Vì vậy, phải ra sức đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

c. Kết bài:

Tình hình phòng chống HIV/AIDS là vấn đề nan giải của địa phương cũng như cả quốc gia và thế giới nói chung, nhưng địa phương tôi đang cố gắng nỗ lực để tiêu diệt căn bệnh này.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học