Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tìm những câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung. Câu 2. Em thích những hình ảnh nào trong đoạn trích dưới đây ? Hãy viết 1, 2 câu miêu tả một trong những hình ảnh đó.

Câu 1. Tìm những câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung.
Câu 2. Em thích những hình ảnh nào trong đoạn trích dưới đây ? Hãy viết 1, 2 câu miêu tả một trong những hình ảnh đó.
Mưa
(Trích)
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm Ghé xuống sân
Khanh khách cười
Cây dừa Sải tay Bơi
Ngọn mùng tơi Nhảy múa
Mưa Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp
Rơi
Rơi..
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa...
TRẦN ĐANG KHOA

Trả lời:

Câu 1. Chỉ có một câu: “Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dãy cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son."
Câu 2. Học sinh đọc thầm đoạn thơ tìm một hình ảnh mình thích, viết 1, 2 câu về hình ảnh đó.
Vi dụ: Sấm ghé xuống sân nhà khanh khách cười. Có thể tả hình ảnh này như sau:
Sấm rền vang rồi xẹt tia chớp xuống sân nhà. Em tưởng chừng như sấm ở trước sân và cười vang ngạo nghễ.