Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập 3: Bài thơ của anh dở lắm! -Bài thơ của anh chưa được hay lắm

♦ Bài tập 1
a) Đi nghỉ
b) Chia tay nhau
c) Khiếm thị
d) Có tuổi
e) Đi bước nữa
♦ Bài tập 2
Câu có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh:
a2, b2, C1, d1, e2
♦ Bài tập 3
Bài thơ của anh dở lắm! -Bài thơ của anh chưa được hay lắm
1. Anh lười học quá!-Anh học không được siêng lắm!
2. Hành động của anh xấu. -Hành dộng của anh không được đẹp
3. Con người anh nông cạn. -Con người anh chưa được sâu sắc lắm
4. Anh học còn kém lắm.- Anh cần phải cố gắng học hơn nữa
5. Lời nói của anh đầy ác ý. -Lời nói của anh thiếu thiện chí.
Bài tập 4

Trong các trường hợp gây quá đau buồn, ghê sợ , nặng nề , tránh thô tục, thiếu lịch sự.