Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cảm nhận chung về cuộc sống, nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn.

Câu 1. Cảm nhận chung về cuộc sống, nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ Nhàn.

Sống gần trọn thế kỉ thứ XVI (1549 - 1585), Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chứng kiến cảnh bất công, ngang trái, thối nát của các triều đại phong kiến Việt Nam Lê, Mạc, Trịnh. Xót xa hơn ông thấy sự băng hoại của đạo đức con ngưòi:

Còn bạc còn tiền còn đệ tử

Hết cơm hết rượu hết ông tôi

Khi làm quan ông vạch tội bọn gian thần, dâng sớ xin vua chém kẻ lộng thần.  Vua không nghe, ông cáo quan về sông tại quê nhà với triết lí:

Nhàn một ngày là tiên một ngày

Bài thơ Nhàn là một trong những tác phẩm viết bằng chữ Nôm, rút trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập của ông. Bài thơ cho thấy một phần cuộc sống và quan niệm sống của tác giả trong cảnh ẩn dật.

- Cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện lên trong bài thơ là cuộc sống giản dị, đạm bạc (đơn giản) nhưng thanh cao, trong sạch.

- Triết lí sống của ông là tư tưởng nhân sinh của đạo nho, ứng xử trong thời loạn: kẻ sĩ "an bần lạc đạo" (yên phận với cái nghèo, vui với đạo), sông chan hòa với thiên nhiên, giữ cho tâm hồn luôn thanh cao.

- Nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhân cách của một nhà nho ẩn sĩ: cao cả, trong sạch, uyên thâm...

Câu 2. Phân tích vẻ đep cuôc sông và tâm hồn, trí tuê của Nguyên Bỉnh Khiêm qua bài thơ.

HS dựa vào kiến thức đã cung cấp trong những bài tập trên đây, hãy tự viết một bài văn theo yêu cầu phân tích bài thơ để chứng minh:

- Vẻ đẹp cuộc sống: giản dị, đạm bạc, hòa hợp với thiên nhiên.

- Vẻ đẹp tâm hồn: trong sạch, thanh cao.

- Vẻ đẹp trí tuệ: am hiểu thời thế, uyên thâm.