Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu văn trên xuất phát từ bối cảnh: tin tức về kẻ địch đến đã phong thanh mười tháng nay, vậy mà lệnh quan (đánh giặc) vẫn chẳng thấy đâu.

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Câu 1 trang 106 SGK Văn 11.

Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc cúa Nguyễn Đình Chiểu, có câu viết:

Tiếng phong hạc phập phổng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét í hói mọi như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ãn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muôn ra cắn cổ.

Câu văn trên xuất phát từ bối cảnh: tin tức về kẻ địch đến đã phong thanh mười tháng nay, vậy mà lệnh quan (đánh giặc) vẫn chẳng thấy đâu. Người nông dân đã thấy rõ sự dơ bẩn của kẻ thù và căm ghét chúng mỗi khi thấy bóng dáng tàu xe của chúng.

2. Câu 2 trang 106 SGK Văn 11.

Hồ Xuân Hương mở đầu bài thơ Tự tình (bài II) bằng hai câu thơ sau:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Hai câu thơ trên của Xuân Hương gắn với tình huống giao tiếp cụ thế: đêm khuya, tiếng trống canh dồn dập mà người phụ nữ thì cô đơn, trơ trọi,.. Câu thơ diễn tả tình huống, còn tình huống là nội dung đề tài của câu thơ. Tất nhiên, ngoài việc diễn tả tinh huống, câu thơ còn bộc lộ tâm sự của nhân vật trữ tình.

3. Câu 3 trang 106 SGK Văn 11.

Từ hoàn cảnh về cuộc sống của Tú Xương, có thể thấy bà Tú là một người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó làm ăn để nuôi chồng, nuôi con. Bà Tú kiếm sống bầng nghề buôn bán nhỏ. Những chi tiết trong hoàn cánh sống của gia đình Tú Xương chính là bối cảnh tình huống cho nội dung các câu thơ trong bài (6 câu đầu). Ví dụ, việc dùng thành ngữ "một duyên hai nợ" không phải chỉ nói đến nỗi vất vả của bà Tú, mà xuất phát từ chính ngữ cảnh sáng tác: bà Tú phải làm để nuôi cả chổng và con.

4. Câu 4 trang 106 SGK Văn 11.

Vào năm Đinh Dậu (1897), chính quycn mới do thực dân Pháp lập ncn (nhà nước) đã bắt các sĩ tứ Hà Nội xuống thi chung ở trường thi Nam Định. Theo thông lệ, kì thi Mương được tổ chức ba năm một lần. Những thông tin này chính là ngữ cảnh của câu thư:

Nhà nước ba năm mà một khoa, Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

Trong khoa thi Hương của năm Đinh Dậu ấy, Toàn quyền Pháp ở Hà Nội là Đu-me đã cùng vợ đến dự. Những sự kiện này chính là ngữ cảnh tạo nên câu thư:

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, Váy lê quét đất mụ đầm ra.

5. Câu 5 trang 106 SGK Văn 11.

Bài tập nêu tình huống (bối cảnh giao tiếp hẹp) là: Lúc di đưòng, hai người không quen biết gặp nhau. Trong tinh huống đó, thường người ta không bao giờ đường đột hỏi về những chuyện riêng tư (có hay không có đồng hồ) mà chỉ hỏi nhau về những đề tài mang tính khách quan, có quan hệ đến mọi người. Chính vì thế, trong ngữ cảnh này, không thể hiểu câu hỏi của người đi dường là nói về đề tài cái đồng hồ mà phải hiểu đó là câu hỏi hỏi về thời gian, nhằm mục đích nêu nhu cầu cần biết về thời gian lúc đó.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học