Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vấn đề nghị luận cụ thể của đoạn văn trên là tình thế lựa chọn nghiệt ngã của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

Đọc đoạn văn đã cho rồi trả lời câu hỏi.

Vấn đề nghị luận cụ thể của đoạn văn trên là tình thế lựa chọn nghiệt ngã của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao và vẻ đẹp của nhân vật ấy. Người viết đã phân tích cụ thể nội tâm và hàn động của nhân vật lão Hạc, từ đó đã làm sáng lên một nhận cách đán kính trọng, một tấm lòng hi sinh thật cao quý.