Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập hỗn số - Toán 5 - loigiaihay LUYỆN TẬP HỖN SỐ - TaiLieu Luyện Tập Hỗn Số - TaiLieu các bài tập về hỗn số lớp 6, các bài toán về hỗn số lớp 6, bài tập về hỗn số lớp 5, bài tập hỗn số, giải toán hỗn số lớp 5, bài tập về hỗn số lớp 5 nâng cao, bài tập toán hỗn số lớp 5, các dạng bài tập về hỗn số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 2. So sánh các hỗn số:

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Bài học xem nhiều

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 3092
Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

  • 10-06-2017
  • 1848
Bài 1 trang 24 sgk toán 5

Bài 1 trang 24 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1824
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài 5 trang 15 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1554