Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập hỗn số - Toán 5 - loigiaihay LUYỆN TẬP HỖN SỐ - TaiLieu Luyện Tập Hỗn Số - TaiLieu các bài tập về hỗn số lớp 6, các bài toán về hỗn số lớp 6, bài tập về hỗn số lớp 5, bài tập hỗn số, giải toán hỗn số lớp 5, bài tập về hỗn số lớp 5 nâng cao, bài tập toán hỗn số lớp 5, các dạng bài tập về hỗn số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 2. So sánh các hỗn số:

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính: