Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4 trang 144 sgk toán 5 luyện tập chung - Loigiaihay Luyện tập chung - Toán 5 - loigiaihay Tiết 13: Luyện tập chung - Toán 5 - loigiaihay toán luyện tập chung trang 144, toan lop 5 bai luyen tap chung trang 47 bai 1, toan lop 5 bai luyen tap chung trang 48, toán luyện tập chung lớp 5, toán luyện tập chung trang 113, toan lop 5 luyen tap chung trang 79, luyện tập chung trang 106, toán lớp 5 luyện tập chung trang 72

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài 2. Tính: a) 5/8 - 2/5; c. 2/3 + 1/2 - 5/6

Bài học xem nhiều

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 3547
Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

  • 10-06-2017
  • 2013
Bài 1 trang 24 sgk toán 5

Bài 1 trang 24 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1994
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài 5 trang 15 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1721