Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cả 3 câu là câu trần thuật. Câu 1 dùng để kể, câu 2 và 3 dùng để biểu lộ cảm xúc, tình cảm của Dế Mèn đối với cái chết của Dế Choắt

1. Xác định kiểu câu và chức năng của những câu đó

a. Cả 3 câu là câu trần thuật. Câu 1 dùng để kể, câu 2 và 3 dùng để biểu lộ cảm xúc, tình cảm của Dế Mèn đối với cái chết của Dế Choắt.

b. Câu 1 là câu trần thuật dùng để kể. Câu 2 là câu cảm thán biếu lộ cảm xúc, tình cảm. Câu 3 và 4 là câu trần thuật biểu thị tình cảm và hành động: cảm ơn.

2. Câu thứ hai trong phần định nghĩa bài thơ “Ngắm trăng" của Hồ Chí Minh là một câu nghi vấn (giống với kiểu câu của câu trong nguyên tắc bảng chữ Hán: Đối thử lương tiêu nại nhược hà?), trong khi câu tương ứng trong phần dịch thơ là một câu trần thuật. Hai câu này tuy khác nhau về kiểu câu nhưng cũng điền đạt một ý nghĩa: đêm trăng đẹp gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ, khiến nhà thơ muốn làm một điều gì đó.

3. Xác định kiểu câu và chức năng:

a. Câu cầu khiến

b. Câu nghi vân

c. Câu trán thuật

Cả 3 câu đều dùng để cầu khiến trong đó câu b và c thể hiện ý cầu khiến nhẹ nhàng và nhã nhặn hơn câu a.

4. Những câu a và b là câu trần thuật dùng đế:

a. Giải thích và đề nghị

b. Kể và đề nghị

5. Đặt câu trần thuật dùng để:

-   Hứa hẹn: Xin hứa với anh là ngày mai tôi đến sớm

-   Xin lỗi: Em xin lỗi anh

-     Cảm ơn: Cháu xin cảm ơn bác

-     Chúc mừng: Cô chúc mừng em

-     Cam đoan: Tôi cam đoan đây là hàng thật.

6. 

-        Hôm qua, tớ được đi xem phim “Xác ướp Ai Cập" phần II.

-     Cậu đi với ai?

-     Với bố mẹ tớ. Eo ôi, cánh trong phim làm mình sợ quá.

-      Kể cho tớ nghe với!