Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách, láo chỉ tỏ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi

1. Có những câu cảm thán sau đây:

Than ôi/ Lo thay! Nguy thay!

Hỡi cảnh rừng ghè gớm của ta ơi!

Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách, láo chỉ tỏ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.

Không phải tất cả các câu trong những đoạn trích đều là câu cảm thán, vì chỉ có những câu trên mới có từ ngữ cảm thán (được in đậm).

2. a. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau (gợi ý)

-     Xót xa, thương cảm (cảu ca dao a)

-      Đau đớn, oán trách (Chinh phụ ngâm khúc b)

-      Buồn bã, thất vọng, bi quan (đoạn c)

-     Ân hận, day dứt (đoạn d)

b. Không thế xếp những câu trên vào kiểu câu cảm thán vì ở đây không có phương tiện đặc thù của câu cảm thán. Đó là từ ngữ cảm thán.

3. Đặt hai câu cảm thán:

a.   Cao cả biết bao đức hy sinh của mẹ tôi!

b.   Ôi chao, buổi bình mình mặt trời mọc mới đẹp làm sao!

4. Đặc điếm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán (xem ở các mục Ghi nhớ)

Các bài học nên tham khảo