Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viêt phần mở bài cho đế bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao"

Viêt phần mở bài cho đế bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao"

Để viết phần Mở bài cần lưu ý yêu cầu của phần này giới thiệu tác phẩm tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài, và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình.

Gợi ý: Giới thiệu Lão Hạc, truyện ngắn của Nam Cao nổi bật nhân vật lão Hạc với các phẩm chất: thương con, sống hiền lành, lương thiện, chết trong sạch...