Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có người cho rằng truyện này đặt tên là Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng. Ý kiến của em thế nào?

Có người cho rằng truyện này đặt tên là Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng. Ý kiến của em thế nào?

Trả lời:

Nếu đặt tên truyện là Mụ vợ ông lãn đánh cá uà con cá vàng cũng có cơ sở vì:

-  Mụ vợ là nhán vật chính của truyện

-   Ý nghĩa của truyện là phê phán, nêu bài học đích đáng cho nhưng kẻ tham lam bội bạc như mụ vợ ông lão.