Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Hãy viết câu giới các thiệu nhân vật: Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tuệ Tĩnh.

Bài 1: Đọc các đoạn văn thuộc bài tập 1 SGK và trả lời câu hỏi:

Mỗi đoạn văn trên kể về điều gì? Hãy gạch dưới câu chủ đề quan trọng nhất của mỗi đoạn văn. Các câu văn triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào? Trả lời:

Đoạn a: Ý chính của đoạn thể hiện ỏ câu ''Cậu chăn bò rất giỏi'' cái ý giỏi ấy được thể hiện qua nhiều ý phụ như:

-   Chăn suốt ngày từ sáng đến tối

-   Dù nắng mưa như thế nào, bò đều được ăn no căng bụng.

*    Đoạn b: Ý chính nói hai cô chị ác, hay hắt hủi Sọ Dừa, cô út hiền lành, đối xử với Sọ Dừa tử tế Ý này được dẫn dắt, giải thích từ chỗ: "Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả", nghĩa là do thiếu người, con gái phú ông cũng phải làm việc đưa cơm cho Sọ Dừa.

*   Đoạn c: Ý chính của đoạn: Tính cô Dần còn trẻ con lắm. Các câu sau nói rõ cái tính trẻ con ấy biểu hiện như thế nào.

Bài 2: Đọc hai câu văn sau, theo em, câu nào đúng, câu nào sai?

a)   Người gác rừng cưỡi ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lẽn lưng ngựa, đóng chắc yên ngựa.

b)  Người gác rừng đóng chắc yên ngựa, nhảy lẽn lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều.

Trả lời:

-   Câu a sai, câu b đúng.

-  Câu a sai vì không đảm bảo sự mạch lạc (lộn xộn): không thể cưỡi ngựa rồi mới nhảy lên lưng.

-   Câu b đúng vì đúng mạch lạc.

Bài 3: Hãy viết câu giới các thiệu nhân vật: Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tuệ Tĩnh.

Trả lời:

Tham khảo mẫu câu:

-   c là V: Thánh Gióng là vị anh hùng chiến thắng giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc ta.

-   c - V: Lạc Long Quân, chồng bà Au Cơ, từng diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh giúp dân an cư lạc nghiệp.

-   c có V: Thời Trần có danh y nổi tiếng Tuệ Tĩnh luôn hết lòng vì người bệnh.

Bài 4: Viết đoạn văn kể chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt xông trận, ngựa phun lửa giết gặc Ân và đoạn kể chuyện Thánh Gióng khi roi sắt gãy, đã nhổ tre ngà tiếp tục đánh đuổi quân giặc.

Trả lời:

Tham khảo đoạn văn sau:

Thánh Gióng đã trở thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, phi thẳng đến nơi có giặc, giặc chết như rạ. Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ những bụi tre cạnh đường quật vào giặc. Cuối cùng, giặc tan vỡ, đám tàn quân dẫm đạp lên nhau chạy trốn...