Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Văn học từ năm 1900 đến năm 1930 được gọi là giai đoạn văn học giao thời.

GỢI Ý LÀM BÀI

Hiện đại hoá văn học là một quá trình. Trong hai giai đoạn đầu, đặc biệt là ớ giai đoạn thứ nhất, sự đổi mới còn có những trở ngại nhất định, bới sự níu kéo củacái cũ. Vì thế, văn học từ năm 1900 đến năm 1930 được gọi là giai đoạn văn học giao thời.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học