Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Chỉ ra phép hoán dụ có trong những câu thơ, câu văn thuộc bài tập 1 SGK tr 84 và cho biết mối quan hộ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ là gì?

Bài 1: Chỉ ra phép hoán dụ có trong những câu thơ, câu văn thuộc bài tập 1 SGK tr 84 và cho biết mối quan hộ giữa các sự vật trong mỗi phép hoán dụ là gì?

Trá lời:

Các hoán dụ có trong các câu văn, thơ và mối quan hệ giữa chúng:

a)    Làng xóm - người nông dân: quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.

b)    Mười năm - thời gian trước mắt; trăm năm - thời gian lâu dài: quan hệ giữa cải cụ thể với cái trừu tượng.

c)     Áo chàm - người Việt Bắc: quan hệ giữa dấu hiệu của sự vật với sự vật.

d)    Trái Đất - nhân loại: quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.

 Bài 2: Hoán dụ có gì giống và khác với ẩn dụ? Cho ví dụ minh hoạ.

Trả lời:

Các em có thể thấy rõ sự giống và khác nhau giữa hoán dụ và ẩn dụ qua bảng sau:

 

ẨN DỤ

HOÁN DỤ

GIỐNG

Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác

KHÁC

Dựa vào quan hệ tương đồng. Cụ thể là tương đồng về:

-   hình thức

-  cách thức thực hiện

-   phẩm chất

-  cảm giác

Dựa vào quan hộ tương cận.

Cụ thể:

-   bộ phân - toàn thể

-   vật chứa đựng - vật bị chứa đựng

-  dấu hiệu của sự vật - sự vật

-  cụ thể - trừu tượng.

Ví dụ: Ẩn dụ: 

Thuyền về có nhớ bến chăng

Bển thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Hoán dụ:

Nhớ ông cụ mắt sáng ngời

Áo nâu, túi vải, đẹp tươi lạ thường.

Các bài học nên tham khảo