Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nội dung: Sau khi đọc bài văn, giả dụ được làm người hướng dẫn khách du lịch tham quan Động Phong Nha, em sẽ giới thiệu như thế nào về “Đệ nhất kì quan” này.

Nội dung: Sau khi đọc bài văn, giả dụ được làm người hướng dẫn khách du lịch tham quan Động Phong Nha, em sẽ giới thiệu như thế nào về “Đệ nhất kì quan” này.

Trả lời:

-        Sẽ chọn giới thiộu: đặc điểm khái quát của cả khu quần thể, cách thức, phương ộn sử dụng cho chuyến tham quan, đặc điểm từng bộ phận của động, động trong con mắt của các nhà khoa học, của khách tham quan trong và ngoài nước,...

-       Thứ tự giới thiệu: tổng thể trước chuyến đi của khách du lịch để họ có điều kiện tự khám phá hoặc giới thiệu từng địa điểm nếu được đi theo cùng đoàn khách am quan.

Chuẩn bị ngôn ngữ: chuẩn xác, cách xưng hô, các từ ngữ sử dụng khi thuyết minh,...