Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ.

Bài 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ.

Trả lời:

*  Các cụm danh từ có trong các câu:

a)  một người chồng thật xứng đáng

b)  một lưỡi búa của cha để lại

c)  một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ.

*  Điền vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

 

môt

người

chồng

thật xứng đáng

 

 

một

lưỡi

búa

của cha để lại

 

 

một

con

yêu

ở trên núi, có nhiều phép lạ

 

Bài 2: Tìm các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trông trong đoạn trích thuộc bài tập 3

Trả lời:

Các phụ ngữ được diền như sau:

-  ơhàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước.

-  Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình.

-  Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Các bài học nên tham khảo