Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Đọc các câu văn giới thiệu nhân vật chính ở bài tập 3 SGK và cho biết cách giới thiệu đó có gì khác với cách giới thiệu nêu trong câu 350 ở trên.

Bài 1: Tìm câu trần thuật đơn trong đoạn trích của Nguyễn Tuân ở bài tập 1 SGK. Cho biết những câu trần thuật đơn ấy được dùng để làm gì?

Trá lời:

Các câu trần thuật đơn trong đoạn trích là:

-   Câu 1: Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa (Dùng để tả cảnh).

-  Câu 2: Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mõi lần giông bão, bầu trời Cô Tô bao giờ cũng trong sáng như vậy (Dùng để nêu ý kiến nhận xét).

Bài 2: Đọc các câu văn mở đầu các truyện đã học ở bài tập 2 SGK và cho biết chúng thuộc loại câu nào, có tác dụng gì?

Trả lời:

a)     Ngày xưa ở miền đất Lạc Việt, cứ nliư bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một v/ thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. (Câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật).

b)     Có một con ếcli song lâu ngày trong một giếng nọ. (Cầu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật).

c)     Bà đỡ Trăn là người huyện Đông Triều. (Câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật).

Bài 3: Đọc các câu văn giới thiệu nhân vật chính ở bài tập 3 SGK và cho biết cách giới thiệu đó có gì khác với cách giới thiệu nêu trong câu 350 ở trên.

Trả lời:

Cách giới thiệu nhân vật ở cả ba ví dụ là giới thiệu nhân vật phụ trước rồi từ việc làm của nhân vật phụ mới giới thiệu nhân vật chính.

Bài 4: Đọc các câu văn trong bài tập 3 SGK- tr 103 và cho biết: ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, những câu ấy còn có tác dụng gì?

Trả lời:

Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật cảc câu văn còn để tả, kể về hành động của nhân vật.