Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thái độ và lời nói của Chân, Tay, Tai, Mắt không tuân thu phương châm lịch sự trong giao tiếp. Việc không tuân thủ phương châm này là không có lí do chính đáng

1. Câu trả lời của ông bố: Quả bóng nằm ngay dưới cuốn “Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao” kia kìa, là câu tra lời không tuân thủ phương châm cách thức trong hội thoại.

Đối với người khác thì đây là một câu nói có thông tin rõ ràng, nhưng đối với cậu bé thì câu nói lại mơ hồ Trường hợp một cậu bé 6 tuổi thì không thể nhận biết được Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao. Vì vậy, cậu sẽ không tìm được quả bóng kể cả khi bố đã trả lời.

2. Thái độ và lời nói của Chân, Tay, Tai, Mắt không tuân thu phương châm lịch sự trong giao tiếp. Việc không tuân thủ phương châm này là không có lí do chính đáng, không phù hợp với tình huống giao tiếp. Vì thông thường trong giao tiếp, khi đến nhà người khác, trước hết phải chào hỏi chủ nhà, sau đó mới đề cập chuyện khác. Nhưng trong tình huống này, Chân, Tay, Tai, Mắt không chào hỏi mà nói ngay với chủ nhà những lời lẽ giận dữ, nặng nề. Trong nội dưng của câu chuyện mà chúng ta đã biết thì sự giận dữ, nói năng của Chân, Tay, Tai, Mắt là không có căn cứ.