Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Kể tóm tắt lại truyện Buổi học cuối cùng. Bài 2: Viết một đoạn văn miêu tả thầy Ha-men hoặc chú bé Phrăng trong buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp.

Bài 1: Kể tóm tắt lại truyện Buổi học cuối cùng.

Trả lời:

Buổi sáng hôm ấy cậu bé Phrủng chưa thuộc bài ngữ pháp nên định tìổn học rong chơi. Nhưng rồi cậu lại quyết định (lếu trường. Dọc đường, cậu thấy nhiều lạ. Đến lớp lại càng lạ hơn. Không khí rất trang nghiêm. Thầy giáo Ha- men ăn mặc rất trang trọng, cư xử với Phrâng rất yêu thương, dân lùng ngồi chật lớp... Thì ra đây là buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Thầy giáo giảng dạy như là một nghi lễ tôn giáo và nêu lên chân lí phải giữ gìn tiếng nói của dân tộc ngay cả khi mất nước, ngay cà khi kẻ thù không clio dạy tiếng mẹ đẻ.

Bài 2: Viết một đoạn văn miêu tả thầy Ha-men hoặc chú bé Phrăng trong buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp.

Gợi ý:

Cần tập trung miêu tả các đặc điểm như: trang phục, giọng nói, thái độ,... của thầy Ha-men trong buổi lên lớp cuối cùng (nếu bài viết miêu tả thầy Ha-men). Cũng có thể miêu tả hành động, thái độ, những suy nghĩ,...của cậu bé Phrăng khi chứng kiến cảnh thầy Ha-men phải từ bỏ những giờ lên lớp (nếu là bài viết miêu tả cậu bé Phrăng). Đoạn văn cần miêu tả ngắn ngọn, chi nên chú ý và những nét tiêu biểu có khá năng làm nổi bật được tính cách của đối tượng.