Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: Giả định một thành viên trong lớp hoặc trong gia đình em đạt được thành tích xuất sắc nào đó. Thử hình dung và tả lại thái độ của những người xung qu trước thành tích ấy.

Bài 1: Viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện khi trước bức tranh được giải nhất của em gái.

Trá lời:

Đứng trước bức tranh em gái vẽ mình, người anh giật sững người. Chẳng hiểu sao anh phải bám chặt lấy mẹ. Thoạt nhiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới con mắt của em gái, anh trai hoàn hảo đến thế ư? Anh trai nhìn như thôi miên vào dồng chữ đề trên bức tranh: "Anh trai tôi". Vậy mà dưới con mắt anh thì ...

Con đã nhận ra con chưa?- Mẹ vần hồi hộp.

Người anh không trả lời vì anh muốn klióc quá. Bởi vì nếu nói với mẹ, anh nối rằng: "Không phái con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy

Bài 2: Giả định một thành viên trong lớp hoặc trong gia đình em đạt được thành tích xuất sắc nào đó. Thử hình dung và tả lại thái độ của những người xung qu trước thành tích ấy.

Trả lời:

Để viết được bài miêu tả, cần suy nghĩ về các trạng thái tình cảm trước (buồn vui, hờn giận, ganh tị, ngạc nhiên, sung sướng, thấy đó là động lực,..)* Có thể chọn một trạng thái để miêu tả hoặc khéo léo kết hợp hai hay nhiều trạng thái cảm xúc đã nêu trên. Học cách miêu tả trong bài hoặc trong đoạn văn trên.