Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

 

Bài giải:

Hình 1: Đáy AC, đường cao BA

Hình 2. Đáy DE, DG , đường cao DG, DE.