Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lũy thừa của một số hữu tỉ - Toán 7 - Loigiaihay Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo) - Toán 7 - Loigiaihay luỹ thừa của một số hữu tỉ Cap 2 - YouTube bài tập lũy thừa lớp 7, soạn bài lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp), chuyên đề lũy thừa của một số hữu tỉ, luyện tập lũy thừa của một số hữu tỉ tiếp, toán lũy thừa lớp 7 nâng cao, công thức lũy thừa của một lũy thừa, các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7, bài tập lũy thừa lớp 7 violet

Lũy thừa bậc n ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) của một số hữu tỉ x là tích của n thừa số bằng x

Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1 Tính

Bài 28. Tính và rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Hãy tìm các cách viết khác

Viết các số dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Dùng máy tính bỏ túi để tính: