Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thuy is talking to her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo

Click tại đây để nghe:

 

Thuv is talking to her grandmother.

Thuy:                 Grandma, it’s the weather forecast on TV.

Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?

Thuv:     Yes, Grandma.

Weatherman: Here is tomorrow's weather forecast. Ha Noi and areas to the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°c and 27°c. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms.

Hue will experience temperatures between 25°c and 30°c. There will also be thunderstorms over the central highlands.

2.It will be___________________ along the coast of Thanh Hoa.

3.The__________________ will experience thunderstorms.

4.Ho Chi Minh City will___________________ between 27°c and 35°c.

5.Although Thuy’s grandmother doesn’t trust___________________ . she likes_________

 

 

 

Đáp án:

Thuy is talking to her grandmother. ( Thúy đang nói chuyện với bà của cô).

Thuy : Bà ạ, đó là dự báo thời tiốt trên tivi.

Rã : Thúy, cháu vui lòng vặn âm thanh to lên.

Thụy : Vâng, thưa bà.

Người dự báo thời tiết: Đây là dự báo thời tiết ngày mai. Hà nội và khu vực phía bắc sẽ có nắng . Hà Nội sẽ có nhiệt độ khoảng 23 và 27 độ C . Trời sẽ mưa dọc theo bờ biển Thanh Hóa . Bờ biển ở nam trung bộ sẽ vó bão với sấm sét khắp vùng cao nguyên miền Trung. Các khu vực vùng châu thổ sông Cửu Long có thể có nhiều mây vào ban ngày. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoảng giữ 27 và 35 độ C. 

Thúy : Bà ạ, hết rổi.

Bù Cám ơn cháu. Cháu đang làm gì đấy?

Thuy Chau dang chuẩn l»ị cuộc dã ngoại với vài bạn cua cháu, (’húng cháu khổng gặp nhau từ khi rời trường. Các cháu sẽ đ(n cõng viên ớ bờ sõng bẽn kia Bà Cac cháu đừng quên mang theo áo mưa nhé?

Thuv Nhưng Bà ạ, dự báo thời tiết nổi trời sẽ nấng.

Bù Bà không liau giờ tín nhiệm dự báo thời tiết.

Thuy : Ba không bò qua tin dự báo thài tiết nào, phải không?

Ba Nhưng bá thích xem chúng, cháu à.

Thúy: Cháu đang chuẩn biij cuộc dã ngaoij với vài bạn của cháu. Chúng cháu không gặp nhau từ khi rời trường. Các cháu sẽ đến công viên ở bờ sông bên kia.

Bà: Các cháu đừng quên mang theo áo mưa nhé?

Thúy: Nhưng bà ạ, dự báo thời tietes nói trời nắng.

Bà: Bà không bao giờ tin dự báo thời tiết.

Thúy: Bà không bỏ qua tin sự báo thời tiết nào , không?

Bà: Nhưng bà thích xem chúng, cháu ạ

Thúy: Vâng thưa bà, cháu sẽ mang theo áo mưa dự phòng. Cháu hi vọng các bạn sẽ không cười nhạo cháu..

a) Practice the dialogue with a partner. ( Thực hành bài đối thoại vớ imột bạn cùng học)

B)Fill ill Pitch blank with one u orcl or phrase from the dialogue .

1.Thuv’s grandmother wants her to turn up the volume on TV' because she wants to listen to the weather forecast.

2. It will be rainy along the coast of Thanh iloa

3.The south-central coast will experience thunderstorms.

4.Hồ Chí  Minh will experience temperatures between 27 c and 35 c.

5. Although Thuv’s grandmother doesn’t trust weather forecasts, she likes watching them.