Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thư kí: Chào em. Chị có thể giúp gì cho em? Nga: Chào chị. Em muốn ghi tên tham gia các hoạt động trong hè này. Thư kí: Được rồi. Em cho chị xem đơn và chúng ta cùng điền thông tin vào nhé. Họ tên em là gì vậy?

LISTEN AND READ.

Click tại đây để nghe:

 


Secretary: Hello. May I help you?

Nga:  Good morning. I’m enrolling for the activities for this summer.

Secretary: Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please?

Nga:  Pham Mai Nga.

Secretary: And when were you born?

Nga:  April 22, 1989.

Secretary:  Where do you live and do you have a phone number?

Nga:  I live at 5 Tran Phu Street, and I don’t have a phone at home.

Secretary: Now, what are your hobbies?

Nga:  I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too.

Secretary: Drawing, outdoor activities,... and acting.

Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to me.

Nga: All right. Thank you.

1. Practice the dialogue with a partner. 

NGHE VÀ ĐỌC

Thư kí: Chào em. Chị có thể giúp gì cho em?

Nga: Chào chị. Em muốn ghi tên tham gia các hoạt động trong hè này.

Thư kí: Được rồi. Em cho chị xem đơn và chủng ta cùng điền thông tin vào nhé. Họ tên em là gì vậy?

Nga: Phạm Mai Nga ạ.

Thư kí: Ngày tháng năm sinh?

Nga: 22 tháne 4 năm 1989.

Thư kí: Em sống ở đâu? Em có số điện thoại không?

Nga: Em sổng ở nhà số 5 đường Trần Phú. Em không có số điện thoại chị ạ.

Thư kí: Sờ thích cùa em là gì nào?

Nga: Em thích vẽ và các hoạt động ngoài trời. Em cũng thích diễn xuất nữa.

Thư kí: Vẽ, các hoạt độns ngoài trời.... và diễn xuất. Được rồi, em hãy đưa giấy này cho giáo viên của em và nhờ cô ấy ký vào đây, sau đó đem lại đây cho chị nhé.

Nga: Dạ. Cám ơn chị.

===> 1.  Em hãy luyện hội thoại với bạn em.

2. Complete Nga’s details

• Name:

• Date of birth:

• Home address:

• Sex:

• Phone number:

• Interests:

===> 2. Hãy hoàn thành các chi tiết về Nga.

Name:

Pham Mai Nga

Date of birth:

April 22, 1989

Sex:

Female

Home address:

5 Tran Phu

Phone number:

Not available

Interests:

drawing, outdoor activities and acting