Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?


Nam: Dad. the printer isn’t working.

Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?

Nam: Yes, I have already done it.

Mr Nhat: Have you connected it properly?

Nam: Oh, Dad. I know how to connect a printer.

Mr Nhat: Has the plug come out of the socket?

Nam: No, it’s OK.

Mr Nhat: I have no idea what the problem is. This manual isn’t very helpful.

Nam: Can you call the store vou bought it from?

Mr Nhat: I  can, but I bought it in Ho Chi Minh City. I don’t know what they can do. However, it’s under guarantee so the company should do something with it.

Nam: Let’s phone them now.

1 Practice the dialogue with a partner.

NGHE VÀ ĐỌC

Click tại đây để nghe:

 


Nam: Bố ơi, máy in hỏng rồi.

Ông Nhật: Máy mới mà. Không thể trục trặc được. Con đã bật máy lên chưa?

Nam: Dạ con bật rồi ạ.

Ông Nhật: Con nối máy có đúng không?

Nam: ôi bổ, con biết nổi máy mà.

Ông Nhật: Có phải phích cắm bị rút ra khỏi ổ cắm không?

Nam: Không. Nó vẫn ở ổ cẩm bố ạ.

Ông Nhật: Thế thì bố không biết nó bị gì nữa. Quyển sách hướng dẫn này chẳng có ích gì cho lắm.

Nam: Bố có thể gọi điện cho cừa hàng bổ đã mua nó được không?

Ông Nhật: Được thôi, nhưng bố mua nó ờ Thành phố Hồ Chí Minh mà. Bố không biết họ có thể làm được gì nữa. Nhưng máy in đang còn trong thời gian bảo hành vì thế mà công ty phải có trách nhiệm chứ.

Nam: Bây giờ bố con mình gọi điện cho họ đi.

  1. Luyện tập hội thoại vói bạn bên cạnh.

2. Fact or opinion? Check () the boxes.

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

 

c. I know how to connect a printer.

 

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City

 

 

f. I don't know what they can do.

 

 

 

===> 2. Đánh dấu () vào ô sự kiện hay ý kiến.

 

Fact

Opinion

a. The printer isn’t working.

 

b. There shouldn't be anything wrong with it.

 

c. I know how to connect a printer.

 

d. The manual isn’t very helpful.

 

e. I bought it in Ho Chi Minh City

 

f. I don't know what they can do.