Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Practice the dialogue with two classmates. 2. Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.

  

1.  Practice the dialogue with two classmates. 

NGHE VÀ ĐỌC

Click tại đây để nghe:

 


Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.

Nhi: Chơi gì bây giờ?

Nga: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi”.

Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.

Nga: Đó là trò chơi giải đố. Minh nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.

Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?

Nga: Mình chỉ trả lời “có” hay "không”, còn bạn chỉ đặt 20 câu hòi thôi nhé.

Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trà lời đúng.

Nga: Thì mình thắng.

Hoa: Thôi được. Bạn trước nhé Nga?

Nga: ừ. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.

Hoa: Nó ở châu Ả phải không?

Nga: Không.

Nhi: Nó ở Mỹ à?

Nga: Đúng vậy.

Nhi: Có phài nó ở New York không?

Nga: ừ.

Nhi: Mình biết rồi. cầu Golden Gate chứ gì?

Nga: Không, cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.

Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ Thần Tự Do.                                  ,

Nga: Bạn đúng rồi Nhi.

1. Luyện tập hội thoại với hai bạn cùng lớp.

2. Complete the summary. Use words from the dialogue.

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a

(1)_____ called 20 Questions. She explained the rules and then the girls

started to play. Nga thought of a (2)___ and she gave the others a (3)__ ,by

saying that it wasn't in (4)____ . Nhi found out the place was in (5)___ . Hoa

thought it was the (6)___ Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was

(7)____ when she said it (8)____ the Statue of Liberty.

===> 2. Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) game called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn't in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.