Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18 - Ôn tập lịch sử thể giới hiện đại (Từ năm 1917 -1945) Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8, lập bảng hệ thống về các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại lớp 11, lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới hiện đại 1917-1945, lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000, 5 su kien tieu bieu tu nam 1917 den nam 1945, lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?