Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi

Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi : Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi và để thực hiện âm mưu dụ hoà, làm mất ý chí chiến đấu của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.