Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Listen. Then practice in groups of four 2/ Read and discuss (Đọc và thảo luận)

1. Listen. Then practice in groups of four

Click tại đây để nghe:

 


(Nghe. Sau đỏ thực hành theo nhóm bố em)

Ba : Chúng mình nên làm gì chiều nay?

Nam : Chúng ta đi xem phim nhé?

Lan: Hiện giờ đâu có phim nào hay. Hãy đến nhà mình đi.

Chúng ta có thể nghe nhạc.

Hoa : Lan, mình xin lỗi nhé, mình không thể đến được. Mình còn quá nhiều bài tập phải làm.

Nam : Ngày mai là Chủ Nhật mà Hoa. Bạn hãy nghỉ ngơi đi.

Ba : Đi đi mà. Chúng mình đến nhà Lan đi.

Lan : Hoa, bạn sẽ đến nhé? Sẽ vui lắm đó.

Hoa : Được rồi. Mình sẽ tới. Cám ơn.

Nam : Tuyệt lắm! Bây giờ bạn biết thư giãn rồi đấy.

Now answer.

a)       Nam wants to go to the movies.

b)        Lan doesn't want to go to the movies because there are not any good movies on at the moment.

c)       Lan wants everybody to come to her house.

d)      Hoa doesn't want to go to Lan's house because she has too many assianments  to do.

e)       It's Saturday. 

2/ Read and discuss (Đọc và thảo luận)

Click tại đây để nghe:

 


Một cuộc khảo sát của một tạp chí về thiếu niên 13 tuổi cho biết những gì thanh thiếu niên Mỹ thích làm trong giờ nhàn rỗi của họ. Đây là mười hoạt động hàng đầu được ưa thích nhất.

 1. Ăn ở các nhà hàng thức ăn nhanh.
 2. Tham dự các tổ chức của giới trẻ, như hướng đạo sinh và hướng dẫn viên.
 3. Học chơi một nhạc cụ như đàn ghi - ta.
 4. Đi mua sắm.
 5. Xem vô tuyến truyền hình
 6. Đi xem phim
 7. Nghe nhạc
 8. Sưu tập đồ vật như tem hay tiền xu
 9. Làm mô hình đồ vật như xe hơi hay máy bay
 10. Giúp đỡ người già trong việc mua sắm hay lau dọn nhà cửa.

In a group of four, ask your friends what they like doing in their free time. Make a list of your group’s favorite leisure activities (Trong nhóm bốn người, hãy hói bạn em họ thích làm gì trong giờ nhàn rỗi. Ghi một danh sách các hoạt động được ưa thích tróng giờ rảnh của nhóm em)

Tam : What do you đo in your free time, Minh?

Minh : I often listen to music. I love music.

Hai:  Phi, what do you often do in your free time? Do you play sports?

Phi: Yes, I usually play basketball in my free time. At times

I read books. How about you, Tam? What do you do in your free time?

Tam : Oh, sometimes I listen to music, sometimes I watch TV.

And you. Hai, what do you do in your free time?

Hai: I practice music lessons. You know. I’m learning to play the guitar. Now I can play a piece of music by Mozart.

Let’s go 10 my house to see me play. Come on.

My group’s leisure activities

Reading       listening           watching           Playing    

                                                      to music         TV sports

 

Tam                          

            

            X          

           X            

                     

Minh

 

            X

       

       X

Phi

     X

 

 

       X

Hai

 

            X

 

 

  3. Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học. Làm bài đối thoại tương tự)

Click tại đây để nghe:

 


Nga: Chủ Nhật này là sinh nhật mình. Mời bạn đến nhà mình dùng cơm trưa nhé?

Lan: Vâng, mình thích lắm. Mấy giờ vậy?

Nga: Lúc 1 giờ.

Lan: Mình sẽ đến đó.

Nga: Gặp lại bạn vào Chủ Nhật nhé.

Nga: Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ đi xem phim. Bạn cùng đi nhé?

Lan: Mình không chắc lắm. Mình sẽ điện thoại cho bạn ngày mai.

Nga: Được.

Lan: Cám ơn đã mời mình nhé.

Nga: Đó là niềm vui của mình mà.

Nga: Còn bạn thì sao. Hoa? Bạn cũng sẽ đến nhé?

Hoa: Mình thích lắm. nhưng mình sẽ đi dự đám cưới vào ngày Chủ Nhật rồi

Nga: Tiếc nhi?

Hoa: Xin lỗi, mình không đến được. Dù sao cũng cám ơn bạn.

Nga: Không có chi.

 

Dialogues.

(a)Minh : Hi. Hong. What are you doing tomorrow night?

Hong : Nothing. Why?

Minh : There’s a good film on at the “Rex” cinema. Would you like to see?

Hong : I'd love lo. What time does the film start?

Minh : At 7 pm. I'll come and pick you up at 6.30. Ok?

Hong : Thanks a lot. I’ll be waiting for you.

Minh : See you then. Bye.

Hong : Bye.

(b) Loan : Hi, Linh.

Linh : Hi, Loan. How’s everything?

Loan : All rislit. Now, listen. Some friends of mine and I are going to have a picnic in Dam Sen park this weekend. Will you join us?

Linh : I'd love to, but it’s my sister’s birthday this weekend.

I’m really sorry. I can't come.

Loan : What a pity! Next time perhaps.

Linh : Ok. Thanks anyway. Goodbye.

Loan : Bye.

4/ Read. Then discuss (Đọc. Sau đỏ thảo luận)

Click tại đây để nghe:

 


Dịch vụ cộng đồng

Con người ngày nay sống lâu hơn nên có nhiều người già hơn. Nhiều người trẻ đang làm dịch vụ cộng đồng. Họ giúp đỡ những người già. Họ đi mua sắm chc người già. Họ làm việc nhà. dọn dẹp sân và thậm chí còn sơn nhà cho những người già nữa.

Một số người trẻ đang làm việc như những người tình nguyện ở bệnh viện. Ở Mỹ, họ được gọi là ‘Kẹo sọc" (Hộ lý tình nguyện) bởi vì họ mặc đồng phục trắng sọc hồng. Những người khác quan tâm đến môi trường và làm việc theo các chiến dịch tổng vệ sinh khu phố.

Class discussion (Thào luận lớp)

 1. Some teenagers help elderly people with shopping and house work. They also work as hospital volunteers. Others work on neichborhood clcan up campaigns.
 2. Vietnamese teenagers work on neighborhood clean up campaigns, help eld­erly people who are living alone with their housework.

5.