Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

Last summer, I went to the park by 'motobike.

Hè rồi, tôi đã đi công viên bàng xe máy.

Last Sunday, he went to the countryside by 'underground. Chủ nhật iruớc. cậu ấy đà đi về quê bàng tàu diện ngầm. She went to 'holiday by coach.

Cô ay đã đi nghỉ mát bàng xe khách.

Last weekend, I went to Da Nang with my 'family. Cuối tuần trước, tôi đỡ đến Đò Nổng với gia đình tôi.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe: 

1a Last weekend, Linda went to the zoo by underground.

Cuối tuần trước, Undo dỡ đi sở thú bàng tàu điện ngầm.

2a We went back to our hometown by train.

Chúng tôi trở về quê của chúng tôi bàng tàu lửa.

3 b Peter went to the beach with his family.

Peter đã đi đến bờ biển với gio đinh cậu ây.

4a He had a nice holiday in Nha Trang

Cậu ấy đã có một kỳ nghỉ thoải mái ở Nha Trang.

3.  Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:

Where did you go? Bạn đã đi đâu?

Vhere did you go? went to the beach. Bạn đã đi đâu? Tôi đã đi đến bờ biển,

To the beach Last summer, now did you get there? Đến bờ biển Mùa hè trước. Bạn đến đó bằng cách nào?

: went by train. Tôi đỡ đi đến đó bàng tàu lửa

By train

All the way there. What did you do?

I swam in the sea, Swam in the sea With my friends.

4. Đọc và hoàn thành

(1)island (2) by    (3) plane (4) badminton (5) swam

Tony thân mến,

Mẹ tôi và tôi đã đến đảo Phú Quốc vào hè năm ngoái. Đầu tiên, chúng tôi đi từ nhà mình đến sân bay bàng xe tắc xi. Sau đó chúng tôi đã đi đến đảo bằng máy bay. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Vào buổi sáng, chúng tôi đã chơi cầu iông. Vào buổi chiều, chúng tôi đã bơi trong hồ bơi. Chúng tôi đà có một thời gian tuyệt vời ở đây.

Hẹn sớm gặp lại,

Nam

5. Đọc và viết

Mai than mến,

Cuối tuần trước, mình đã trở về quê mình để thăm ông bà. Họ sống

ở miền bắc nước Anh. Mình đã đi đến ga tàu lửa King Cross bàng tàu

điện ngầm. Sau đó mình đã đi bằng tàu lửa về quê. Mình thích đi bằng

tàu lửa bởi vì mình có thể thưởng thức nhửng cânh đẹp trên đường đi.

Mình đã đi bộ từ ga tàu lửa về nhà ông bà mình. Mình đã có một thời gian tuyệt vời ở quê mình

Thân,

Linda

1.Quê của Unda ở đâu?

Linda's hometown is in the north of England. / It's in the north of

England.

Quê của Undo ở miền bốc nước Anh / Nó ở miền bấc nước Anh 2 Cô ấy đi bàng cách nào đến ga tàu lửa King Cross?

She went to King's Cross railway station by underground. / By underground.

Cô ấy đã đến nhà go tàu lửa King Cross bồng tàu điện ngầm. /

Bằng tàu điện ngầm.

1. Cô ấy đi bằng cách nào đến quê cô ấy?

She took a train to her hometown.

Cô ây đi bàng tàu lửa về quê.

4 Tại sao cô ấy thích đi bằng tàu lửa?

Because she can enjoy the beautiful views on the way.

Bởi vì cô ây có thể thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đi.

Có phải cô đy có một thời gian đẹp ở quê cô ấy phải không?

Yes, she did.

Vâng, đúng vậy.

Does he/she like his/her hometown? Why?/ Why not?

Cậu/Cô ấy thích quê của cậu/cô ấy phải không? Tợi sơo?/Tợi soo không?

No, he doesn't. Because it is busy and crowded.

Không, cậu ây không thích. Bởi vì nó náo nhiệt và đông đúc.

6. Dự án

Phỏng vấn hai bạn học ở lớp về những kỳ nghỉ của họ.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể

  • • hỏi và trâ lời những câu hỏi về kỳ nghỉ đã qua và phương tiện đi lọi.
  • • nghe và gạch dưới những đoạn văn về kỳ nghỉ đã qua và phương ‘ên đi lại.
  • • đọc và gạch dưới những đoạn vãn về kỳ nghỉ đã qua vỏ phương ~ẽn đi lại.
  • • viết về kỳ nghỉ đà qua của một người nào đó