Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Mục tiêu Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men.

1. Mục tiêu
Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men.
2. Chuẩn bị
Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm thí nghiệm (2-3 học sinh):
- 3 ống nghiệm (đường kính từ 1 — 1,5 cm, dài 15 cm).
- Bánh men mới chế tạo được giã nhỏ và rây lấy bột mịn (2 - 3g) hoặc nấm men thuần khiết.
- 20 ml dung dịch đường kính (saccarôzơ) 10%.
- 20 ml nước lã đun sôi để nguội.
3. Nội dung và cách tiến hành
- Cho vào đáy mỗi ống nghiệm 2 và 3 : 1 g bột bánh men hoặc nấm men thuần khiết.
- Đổ nhẹ 10 ml dung dịch đường theo thành ống nghiệm 1 và 2.
- Đổ nhẹ 10 ml nước lã đun sôi để nguội theo thành ống nghiệm 3 (hình 24).
- Sau đó để các ống nghiệm trên ở nhiệt độ 30 - 32°c, quan sát hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm.

Hình 24. Sơ đồ thí nghiệm lên men rượu dùng bánh men

Chú ý : Giáo viên cần chuẩn bị một bộ thí nghiệm gồm 3 ống nghiệm như trên để làm mẫu trước khi cho học sinh thí nghiệm 3-4 giờ.
4. Thu hoạch
- Hãy điền hợp chất được hình thành thay chữ X trong sơ đồ sau :
    Nấm men
Đường ► CO+ X + Năng lượng (ít)
- Điền các nhận xét vào bảng : có (+), không có (-).

Từ bảng trên rút ra kết luận điều kiện lên men êtilic là gì ?

Lưu ý chung - Học sinh cần đặt đúng thí nghiệm lên men rượu, giáo viên kiểm tra các ống lên men rượu của học sinh, động viên các em làm đúng, sửa chữa những chỗ sai.

Các bài học nên tham khảo