Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau.

Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau :

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Nước Nga - Liên Xô

 

 

 

 

Các nước tư bản (1918 - 1939)

 

 

 

 

Các nước châu Á

 

 

 

 

Chiến tranh thế giới thứ hai