Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thời gian
Chiến tranh
Kết quả
1894- 1895
 Chiến tranh Trung-Nhật
Nhật chiếm Đài Loan, Triều Tiên, Mãn Châu,Bành Hồ
 1898
Chiến tranh Mĩ-Tây Ban Nha
Mĩ cướp được Phi-lip-pin, Cu-ba, Ha-oai, Guy-a-na,
Pu-éc-tô Ri-cô
1899-1902
Chiến tranh Anh -Bô ơ
Anh chiếm Nam Phi
1904-1905
Chiến tranh Nga-Nhật
Nhật thống trị Triều Tiên, Mãn Châu và một số đảo ở nam Xa-kha-lin

Giai đoạn thứ 2 (1917 - 1918)


Thời gian

Chiến sự
Kết quả
 

2/1917

Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công.
Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh.

2/4/1917

 Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước.
Có lợi hơn cho phe Hiệp ước.
 
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu.
Hai bên ở vào thế cầm cự.

11/1917

 Cách mạng tháng 10 Nga thành công
Chính phủ Xô viết thành lập

3/3/1918

Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp
 Nga rút khỏi chiến tranh

Đầu 1918

Đức tiếp tục tấn công Pháp
Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp

7/1918

Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công.
 Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11

9/11/1918

Cách mạng Đức bùng nổ
Nền quân chủ bị lật đổ

1/11/1918

 Chính phủ Đức đầu hàng
Chiến tranh kết thúc

Các bài học nên tham khảo