Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – Wikipedia tiếng Việt Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 - YouTube Bài 17 : Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) | Học trực tuyến diễn biến cuộc khởi nghĩa hai bà trưng, khởi nghĩa hai bà trưng vào thế kỷ nào, tóm tắt cuộc khởi nghĩa hai bà trưng, kết quả của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng, cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 lớp 6, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa hai bà trưng, khởi nghĩa bà triệu, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng

Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược.

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào ? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa)

Em hãy nêu một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nào đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.