Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi trao duyên cho em, Kiều nhắc nhiều đến những kỉ vật của tình yêu giữa nàng với Kim Trọng. Vì vậy, cần hiểu rõ các kỉ vật ấy (tức là để hiểu rõ tình yêu của Kiều) ở một số câu thơ hay trong tác phẩm truyện Kiều.

     Khi trao duyên cho em, Kiều nhắc nhiều đến những kỉ vật của tình yêu giữa nàng với Kim Trọng. Vì vậy, cần hiểu rõ các kỉ vật ấy (tức là để hiểu rõ tình yêu của Kiều) trong các câu thơ :

-  Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề: sau lần Kim Trọng nhặt được kim thoa Kiều đánh rơi chàng đem trả lại, hai người càng yêu nhau hơn và họ Một lòng vâng tạc đá vàng thủy chung, rồi trao quạt, kim thoa cho nhau làm lời hẹn ước trăm năm:

Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ

Với cành thoa ấy tức thì đổi trao

Chén thề là chén rượu hai người cùng uống trong đêm thề nguyền.

-   Bức tờ mây: là tờ giấy thề của Kim Trọng và Thúy Kiều trong đêm thề nguyền, viết trên giấy hoa tiên có vẽ mây.

Tiên thề cùng thảo một chương

Tóc mây một món dao vàng chia đôi.


-  Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa: mảnh hương nguyền là : mảnh hương hai người đốt trong đêm thề nguyền.

-  Đốt lò hương ấy so tơ phím này: lò hương (như giải thích ở trên). So tơ phím: nhớ chuyện Kiều đàn cho Kim Trọng nghe trong đêm thề nguyền:

So dần dây vũ dây văn

Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương

Trích: 10diem.com