Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xà phòng. Chất giặt rửa. - hóa học Bài 3 : Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Loigiaihay chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm, phản ứng xà phòng hóa là gì, thành phần của xà phòng, xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là, công thức hóa học của xà phòng, tính chất hóa học của xà phòng, điều chế xà phòng trong phòng thí nghiệm, chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối của natri hoặc muối của kali ...

Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

Nêu những ưu điểm và hạn chế của xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.

Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin...