Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Trả lời:

Một số bệnh lây qua đường tiêu hoá thường gặp là : tiêu chảy, tả, lị,...