Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.Câu 2. Kể lại một đoạn của câu chuyện :

Câu 1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

Đoạn 1 : Cậu bé ham học

Đoạn 2 : Vua Trung Quốc thử tài

Đoạn 3 : Mấy ngày sống trên lầu cao

Đoạn 4 : Hạ cánh an toàn

Đoạn 5 : Truyền bá nghề thêu và nghề làm lọng

Câu 2. Kể lại một đoạn của câu chuyện :

-  Kể lại đoạn 2 : Khi Trần Quốc Khái được cử làm sứ giả sang Trung Quôc, vua Trung Quốc nghe tin ông là người có tài, muốn thử thách ông nên đã mời ông lên một cái lầu cao rồi rút thang ra. Trên lầu không có thức ăn, chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ "Phật tại tâm" và một vò nước.