Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ?

Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ?

Trả lời:

-  Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy.