Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. - Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-  Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích.

-   Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

-   Hướng động dương là hướng động của cơ quan hướng tới nguốn kích thích; hướng động âm là hướng động của cơ quan theo hướng tránh xa nguồn kích thích.

-  Tùy thuộc vào tác nhân kích thích từ một hướng, hướng động được chia thành: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.

-   Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường đế tồn tại và phát triển.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU IIỞl SÁCII GIÁO KHOA

                        PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Quan sát hình 23. 1 và trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau :

Trả lời:

Ở điều kiện chiếu sáng khác nhau thân cây non có phản ứng sinh trường rất khác nhau:

-     Ở điều kiện chiếu sáng lừ một hướng, thân cây non sinh trường hướng về nguồn sáng (hình 23.1 a).

-      Khi không có ánh sáng cây non mọc vóng lên và cứ màu vàng úa (hình 23.1 b).

-     Ở điều kiện ánh sáng chiếu bình thường từ mọi hướng, cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục.

     So sánh sự sinh trưởng của các cây trên hình 23.3 và trả lời các câu hòi

sau:

Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trường theo hướng nằm ngang

-       Thân và rễ tròn hình 23.3 a và 23.3 c sinh trường Theo hướng nằm ngang vì tác động của trọng lực bị loại bỏ.

-        Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực có sự khác nhau là:

+ Thân uốn cong lên trên (hướng trọng lực âm).

+ Rễ uốn cong về phía trước (hướng trọng lực âm).

♦     - Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

-       Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây.

-       Nêu vui trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây.

-        Hãy nêu những loài cây trồng có hướng tiếp xúc.

Trả lời:

-       Vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây là tìm đến nguồn sáng để quang hợp. Ví dụ: cây mọc sát ở các bức cao tường luôn hướng ra xa phía tường có nhiều ánh sáng hơn; cây đặt ở của sổ luôn sinh trường hướng vào của sổ đón các tia sáng chiếu đến.

-       Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa: đảm bảo cho rễ mọc vào đất để giữ cây và dể hút nước cùng các chất khoáng có trong đất.

-       Vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây là nhờ có tính hướng hóa rễ cây sinh trường hướng tới nguồn nước và phân bón để dinh dưỡng.

-       Những loài cây trồng có hướng tiếp xúc như: cây mướp, bầu, bí, dứa leo.

,nho, cây của từ. đậu cô ve,...


Các bài học nên tham khảo