Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP Bài 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập [ Lịch sử 6] 1000 năm độ hộ - Mocnoi hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì, theo em vì sao trong hơn 1000 năm bắc thuộc nhân dân ta vẫn không bị đồng hóa, theo em sau hơn 1000 năm bắc thuộc tổ tiên ta vẫn giữ được những phong tục tập quán nào, trình bày diễn biến chiến thắng bạch đằng năm 938, theo em sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tại sao nói trận chiến trên sông bạch đằng, ý nghĩa của điều này, họ khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược.

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào ? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa)

Em hãy nêu một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nào đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.