Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

GỢI Ý LÀM BÀI
1. Châu Á
– Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
– Khí hậu: Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới.
– Địa hình: Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích, có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.
– Chủng tộc: Đa số là người da vàng.
– Hoạt động kinh tế: Làm nông nghiệp là chính.

2. Châu Âu
– Diện tích: Rộng 10 triệu km2.
– Khí hậu: Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
– Địa hình: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.
– Chủng tộc: Chủ yếu là người da trắng.
– Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp phát triển.