Lý thuyết, định luật, bài tập hóa học phổ thông lớp 8, giải bài tập hóa học trong sgk lớp 8. Chương trình Hoá Học 8 cung cấp cho các em những hiểu biết sơ lược, có hệ thống về các khái niệm cơ bản như: Chất, nguyên tử, phân tử, công thức hoá học, phương trình hoá học, mol, phản ứng hoá học, dung dịch, nồng độ dung dịch và độ tan; Định luật bảo toàn khối lượng và một số chất, hợp chất hoá học quan trọng như: Oxi, Hiđro, Oxit, Axit, Bazơ, Muối,...

Mục lục Hóa lớp 8

Sách giáo khoa

Sách giáo khoa Hóa lớp 8

  • hóa học 8 bài 1
  • giải bài tập hóa học 8 sbt
  • sách bài tập hóa học 8
  • giải vở bài tập hóa học 8
  • giải bài tập hóa 8 sgk bài 2
  • giải bài tập hóa lớp 8 trong sách bài tập
  • bài tập hóa học lớp 8 có lời giải
  • hóa học 8 bài 2

Bài học xem nhiều